Sparven

Sparven är det namnet vår dotter går under här på bloggen. Hon föddes den 14 november 2017 genom akut kejsarsnitt, och är en så kallad extremprematur då hon föddes i vecka 26+4 (tre månader för tidigt). Vid födseln vägde hon 1071 g, var 36,5 cm lång och hade ett huvudomfång på 24 cm.

Jag har spenderat min tid på sjukhus sedan 3 november, och min sambo har varit med sedan två dagar innan födseln. Sedan den 16 mars har vi varit hemma i lägenheten med henne större delen av tiden, och hon blev helt utskriven den 18 april. Trots sin tidiga födsel och allt hon gått igenom har hon idag, så vitt vi vet, inga problem som påverkar hennes framtida liv och utveckling.

För den som vill läsa om hur det hela startade, eller om vår vistelse på neo (på Karolinska, Västerås och Akademiska) så finns de samlade i kategorin Extremprematur (länk).

Det kommer inte skrivas så mycket om Sparven här i framtiden, är planen. Detta då jag vill att hon själv ska få avgöra hur mycket, och vad, som skrivs om henne på internet. Neotiden var dock väldigt speciell, och då användes bloggen dels för att komma ihåg vad som egentligen gjorts samt som en informationskanal till släkt och vänner. Vissa delar har dock utelämnats, av hänsyn till Sparven när hon blir äldre. Jag hoppas att det som skrivits under neotiden kan ge hopp till någon annan som hamnar i samma sits. Det kommer säkert att skrivas om när hon når vissa milstolpar framöver, men inte så mycket och ingående som under tiden på neo.